.

 

آدرس:اصفهان نجف آباد شهرک صنعتی  نجف آباد شماره ۲

 

تلفن:95023459-031

شماره تلگرام شرکت:09909497306

فکس:95023458-031

 

ایمیل:info@bba-co.com